xu hướng kinh doanh khởi nghiệp làm giàu

3 vụ đầu tư quan trọng vào bản thân doanh nhân nào cũng nên làm thử

Nhận lời phát biểu tại các sự kiện miễn phí là một cách khác để tiếp thị bản thân với vai trò chuyên gia và là một cách hay để quảng bá doanh nghiệp với đối tượng khán giả nhất định. Chia sẻ kiến thức và thông tin cũng là một cách để định vị more »