Triệu phú

Bella Weems: “Vô tình” trở thành triệu phú tuổi teen

Trên thực tế Weems không phải là một mình kinh doanh đồ trang sức, phía sau cô có sự hỗ trợ rất lớn từ gia đình theo hình thức cổ phần nhưng không tiết lộ tỷ lệ cổ phần của mỗi thành viên. Chỉ vì muốn có xe riêng Bella Weems đã trở thành nữ more »