lợi nhuận

Chiến lược kinh doanh mới của Sony trong lần này là gì?

Sony vừa mới tiết lộ chiến lược kinh doanh mới của mình. Theo đó, họ đặt ra mục tiêu đầy tham vọng là sẽ đạt lợi nhuận hoạt động ít nhất 4,3 tỉ USD trong năm tài chính 2017 (dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 31/3/2018). Nội dung nổi bật: - Sony vừa công more »