Kỹ năng ứng xử

Những điều sếp không nên nói với nhân viên của mình

Nhiều nhà quản lý nghĩ rằng họ nên biết nhiều về công việc của nhân viên mình hơn là những nhân viên tự biết về mình. Kết quả là nhà quản lý sẽ sắp đặt tất cả mọi việc phải được hoàn thành như thế nào và buộc nhân viên của mình phải phục tùng.  more »