Mệnh cách trợ lực trợ giúp đối với tài vận

Sao Thái dương nhập miếu tọa mệnh tại cung Mão (sao Thiên lương nhập miếu cùng tọa thủ), sao Thái âm nhập miếu hội chiếu tại cung Hợi (cung Tài bạch), người sinh vào ban ngày là Nhật chiếu lôi môn hay còn gọi là Nhật xuất phù tang.

Trong các mệnh cách của Tử vi đẩu số thì (Lộc mã phôi ấn), Nhật nguyệt giáp mệnh, Nhật nguyệt chiếu bích, Tài lộc giáp mã, Nguyệt lang thiên môn, Tài ấn tọa mã, Lộc hợp uyên ương (Song lộc triều viên), Phủ tướng triều viên, Tử phủ đồng cung (Tử phủ triều viên), Nhật chiếu lồi môn (Nhật xuất phù tang)… là trợ giúp nhiều nhất đối với .

menhcachtaivan

Bạn đang tìm kiếm Tư Vấn Phong Thủy? Hay đến với Blog Phong Thủy để tìm hiểu thêm nhiều cách Xem Phong Thủy cũng như đem về cho cho mình thêm nhiêu kiên thức về Phong Thủy!

1. Mệnh cách Lộc mã giao trì: Tài lộc nhiều

Lộc tồn, Thiên mã cùng tọa thủ tại cung Tài bạch, Thiên di hoặc Điền trạch, không bị 4 sát tinh Dương, Đà, Hoả, Linh xung phá (cung đối diện) là mệnh cách Lộc mã giao trì, tài lộc nhiều, danh lợi song toàn, càng động thì càng phát tài.

Nếu lại thêm sao Thiên tướng cùng tọa thủ là mệnh cách Lộc mã phôi ấn càng được nắm quyền, tài lớn quyền lớn.

2. Mệnh cách Nhật nguyệt giáp mệnh: cả đời giàu có

Sao Thiên phủ tại Sửu, Mùi tọa cung Mệnh (Tài), sao Thái dương, Thái âm cùng giáp, hoặc Vũ khúc, sao Tham lang tọa thủ cung Mệnh (Tài) tại Sửu, Mùi, nhật nguyệt đồng Giáp, là mệnh cách Nhật nguyệt giáp mệnh (tài), cả đời giàu có, tài vận hanh thông, có tiền tài địa vị (giáp cung Mùi thì càng tốt hơn).

Nhật nguyệt giáp Vũ khúc, Tham lang thì còn gọi là mệnh cách Vũ Tham (gặp hung tinh Dương, Đà thì phá mệnh cách), chủ tính cách kiên cường, gặp cơ hội tốt mà một bước phát triển nhưng phát triển muộn thì hơn, hơn nữa tha hương mới được như ý.

3. Mệnh cách Nhật nguyệt chiếu bích: Kế thừa tổ nghiệp

Thái dương (nhật), Thái âm (nguyệt) tại Sửu, Mùi cùng nhập cung Điền trạch, nhật, nguyệt lần lượt hợp chiếu cung Điền trạch tại Thìn, Tuất là mệnh cách Nhật nguyệt chiếu bích, bất động tài sản nhiều, có thể kế thừa tổ nghiệp, là mệnh hào phú.

4. Mệnh cách Tài lộc giáp mã: Nguồn tài nhiều

Sao Thiên mã tọa mệnh tại cung Tỵ, Hợi, sao Vũ khúc (tài), Lộc tồn (hoặc Hóa lộc) tinh cùng giáp, là mệnh cách Tài lộc giáp mã, nguồn tài nhiều, càng động thì càng sinh tài.

5. Mệnh cách Nguyệt lang thiên môn: Sự nghiệp sớm thành

Sao Thái âm nhập miếu tọa mệnh tại cung Hợi, sao Thái dương, Thiên lương nhập miếu cùng hội chiếu tại cung Mão (Quan lộc), người sinh vào ban đêm là mệnh cách Nguyệt lang thiên môn, tài vận phong phú, được toại nguyện khi còn trẻ tuổi, giàu có xứng đáng.

6. Mệnh cách Tài ấn tọa mã: Phú quý song toàn

Vũ khúc (tài), Thiên tướng (ấn), sao Thiên mã cùng tọa mệnh tại cung Dần, Thân, là mệnh cách Tài ấn tọa mã, danh lợi lưỡng toàn, phú quý song toàn.

7. Mệnh cách Lộc hợp uyên ương: Tài quan song mỹ

Sao Lộc tồn, Hóa lộc cùng tọa mệnh, là mệnh cách Lộc hợp uyên ương. Sao Lộc tồn, Hóa lộc cùng hội chiếu tại cung (Tài bạch, Quan lộc, Thiên di) của Tam phương Tứ chính tại cung Mệnh, là mệnh cách Song lộc triều viên, tài quan song mỹ.

8. Mệnh cách Phủ tướng triều viên: Phú quỷ song toàn

Sao Thiên phủ tọa mệnh, sao Thiên tướng hội chiếu tại cung Tài bạch; hoặc sao Thiên tướng tọa mệnh, sao Thiên phủ hội chiếu tại cung Tài bạch, không có sát tinh xung phá, mà sao Thiên tướng tất phải miếu vượng là mệnh cách Phủ tướng triều viên, phú quý song toàn.

9. Mệnh cách Tử phủ triểu viên: Được cả phú và quý

miếu vượng, sao Thiên phủ tọa mệnh, Tam phương Tứ chính lại thêm cát tinh là mệnh cách Tử phủ triều viên. , Thiên phủ cùng tọa mệnh là mệnh cách Tử phủ đồng cung, không phải lo đến việc ăn mặc, tài vận không thiếu, được cả phú và quý.

10. Mệnh cách Nhật chiếu lôi môn: Tài đạt khắp nơi

Sao Thái dương nhập miếu tọa mệnh tại cung Mão (sao Thiên lương nhập miếu cùng tọa thủ), sao Thái âm nhập miếu hội chiếu tại cung Hợi (cung Tài bạch), người sinh vào ban ngày là mệnh cách Nhật chiếu lôi môn hay còn gọi là mệnh cách Nhật xuất phù tang.

Có khả năng lãnh đạo và giao tiếp siêu việt, có trách nhiệm và chính nghĩa, không phải là sinh ra trong gia đình phú quý mà là thiếu niên thành tài, nổi danh thiên hạ.

Đến với website Phong Thuy của chúng tôi, bạn có thể biết được nhiều danh mục phong thủy khác nhau như:

Cải Tạo Vận Mệnh

Phong Thủy Luận

Xem Phong Thủy Online

Xem Tử Vi

Truy cập để xem nhiều hơn tại BlogPhongThuy.com –  Phong Thủy Cho Người Việt, Xem Phong Thủy, Tư Vấn Phong Thủy
Hotline: (+1) 323.5225.386 (Mr. David Ho – USA)

 

Cùng Danh Mục:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>