Mặt bàng giá cho thuê BĐS cao cấp toàn cầu giảm

Giá thuê BĐS cao cấp ở Tokyo tăng hàng năm là 7,3% với các nguyên tắc cơ bản đã thúc đẩy hiệu suất này, tương tự như ở Toronto. Trong khi đó tại Nairobi nguồn cung BĐS cho thuê cao cấp tăng cao, nhu cầu thuê thấp từ các khách hàng doanh nghiệp do ảnh hưởng của giá dầu giảm trong thời gian dài dẫn tới giá cho thuê giảm.

Mặc dù có sự suy giảm trong hoạt động cho thuê (BĐS) cao cấp về tổng thể, khoảng 10 thành phố có giá thuê tăng hàng năm vẫn không thay đổi so với quý trước, dù vậy tốc độ tăng trưởng đã chậm lại.

Trong 12 tháng qua (tính đến tháng 9/2017), giá thuê tổng thể không thay đổi nhưng tại một số khu vực giá thuê có sự vượt trội, điển hình tại Bắc Mỹ giá tăng 5,1% trên trung bình.

Toronto dẫn đầu bảng xếp hạng với giá thuê tăng 7,9% trên cơ sở năm. Tuy nhiên tốc độ tăng trưởng theo năm ở 10/17 thành phố đã chậm lại, trong đó Nairobi đứng dưới bảng xếp hạng với giá thuê BĐS cao cấp giảm 10,8% trong năm qua.

Báo cáo chỉ số giải thích rằng tại Toronto, tốc độ tăng dân số hàng năm là 9% trong năm 2017, tỷ lệ thất nghiệp thấp và ổn định là 6,6% đã góp phần làm gia tăng nhu cầu đối với BĐS cho thuê. Ngoài ra, chi phí sở hữu nhà bao gồm giá bán hàng năm tăng 12% và lãi suất thế chấp cao, cùng với tỷ lệ BĐS còn trống thấp, đẩy giá BĐS cao cấp tăng cao ở Toronto.

Giá thuê BĐS cao cấp ở Tokyo tăng hàng năm là 7,3% với các nguyên tắc cơ bản đã thúc đẩy hiệu suất này, tương tự như ở Toronto. Trong khi đó tại Nairobi nguồn cung BĐS cho thuê cao cấp tăng cao, nhu cầu thuê thấp từ các khách hàng doanh nghiệp do ảnh hưởng của giá dầu giảm trong thời gian dài dẫn tới giá cho thuê giảm.

Báo cáo cũng cho biết, tại London, thị trường BĐS cho thuê cao cấp giảm 4,7% trong 12 tháng qua, tính đến tháng 9/2017.

Bắc Mỹ tiếp tục là khu vực có sự tăng trưởng mạnh mẽ nhất trên thế giới với mức tăng giá cho thuê BĐS cao cấp trung bình hàng năm là 5,1%.

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>